За нас

Актив Глобал ООД е сред водещите счетоводни къщи, които предлагат счетоводни услуги в различни сфери на фирменото счетоводство:

 

  • Производство
  • Външна и вътрешна търговия
  • Реклама
  • Ресторантьорство
  • Консултантски и посреднически услуги

 

Като част от предлаганите от нас счетоводни услуги може да очаквате да ви информираме своевременно за промени в данъчната, счетоводната и осигурителната нормативна база, както и редовно да ви предоставяме съвети и насоки за практическото приложение на тези промени.


Наше предимство пред други счетоводни къщи е, че за да ви обслужим качествено и за да защитим в най-пълна степен вашите интереси използваме и услугите на външни специалисти в областта на одита, счетоводството и правото.